Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2013

Kamillo
Kamillo

June 18 2012

Kamillo
4628 0901 500
Reposted fromhoseanna hoseanna viajunicorn junicorn
Kamillo
3305 6bde
true.
Reposted fromsmaller smaller viajunicorn junicorn

June 17 2012

Kamillo
4092 f3de 500
Reposted fromwsukience wsukience viajunicorn junicorn

May 25 2012

Kamillo
6155 1683 500
Reposted fromfickleheart fickleheart

May 15 2012

Kamillo
7786 a2f5
Reposted fromlimni limni viapijak pijak
Kamillo
5601 bbbb
Remember them?
Reposted fromjoann joann viaKarBer KarBer
Kamillo
5308 aae7
Reposted frommaaraw maaraw viaNuriko Nuriko
Kamillo
Kamillo
Reposted fromLithieu Lithieu viajunicorn junicorn

May 04 2012

Kamillo
Obiekt 279 - ( rosyjski : Объект 279) to radziecki prototypowy ciężki czołg opracowany przez zakłady przemysłowe w Kirowie oraz przez grupę pod kierownictwem inżyniera L. Troyanova w Leningradzie pod koniec 1959 roku. Prace nad nową konstrukcją rozpoczęto w 1957 r. przy trudnych wymaganiach operacyjnych. Przeznaczeniem czołgu była walka w terenie, który był niedostępny dla tradycyjnych czołgów i miał działać jako pojazd do przebijania się przez pozycje obronne wroga, w terenie podmokłym lub grząskim, trudnym dla innych czołgów. Objekt 279 był planowany także jako czołg specjalny naczelnego dowództwa. Czołg posiadał cztery trakcje w podwoziu, które montowane były na dwóch podłużnych, prostokątnych belkach, stanowiących jednocześnie zbiorniki paliwa. Kadłub czołgu (269 mm pancerza) został pokryty cienką, tarczą eliptyczną chroniącą przed pociskami termicznymi, zaś podwozie zostało tak wymyślone, aby zapobiegać wywróceniu się w razie użycia broni jądrowej i skutków fali uderzeniowej wybuchu. Obiekt 279 miał zawieszenie hydropneumatyczne z regulowanym prześwitem. Efektem takiego zawieszenie i takiej konstrukcji układu jezdnego były znakomite właściwości trakcyjne czołgu. Mógł on bardzo łatwo poruszać się po bardzo błotnistym terenie, w którym inne czołgi zakopywały się i grzęzły, przy czym masa czołgu z pełnym wyposażeniem wynosiła około 60 ton. Pojazd składał się z dużych nieregularnych struktur odlanych w zaokrąglone kształty o zmiennej grubości i nachylenia. Kadłub czołgu był spawany z odlewanych elementów i dodatkowo pokryty cienką warstwą stali o zwiększonej wytrzymałości, tworzącej ekrany przeciwkumulacyjne. Kadłub odlany był tak, aby jak najbardziej zwiększyć rykoszetowanie pocisków. Wiele osób nazywa ten czołg UFO-tankiem z racji „spodkowego” kształtu kadłuba, nazwa ta jest nieoficjalna i nie powinna być stosowana w przypadku tego wozu. Wieża czołgu tradycyjnie była całkowicie odlewana. Pancerz wieży sięgał 305 mm grubości.
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viajunicorn junicorn
Kamillo
1135 42fc 500
Clockwork
Reposted fromlilyalice lilyalice viatygrysz tygrysz

April 16 2012

Kamillo
Boob
Reposted fromtron tron viastraggler straggler
Kamillo
4400 01fd
Reposted fromisch isch viaelkmare elkmare
Kamillo
Kamillo
liftanic
Reposted frommemesjasz memesjasz vianetcrap netcrap
Kamillo
Reposted fromartissimo artissimo

March 27 2012

Kamillo
"To niedobrze, wiesz
Kiedy jest bezmięsny jeż
Jeśli smacznie lubisz zjeść
Musisz też musztardę mieć
Więc się proszę nie zaperzaj
Sprawdź na wieczku czy jest świeża"
Reposted fromkasessita kasessita viaNuriko Nuriko

March 24 2012

Kamillo
Bioluminescence in National Geographic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl